Cam kết

[ux_image id=”63″ image_size=”original”]

[section]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”472″ image_size=”original”]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

I. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

  • Nhân viên giúp việc được tuyển chọn và đào tạo kỹ lưỡng theo chuẩn Singapore, có nhân thân tốt được xác nhận bởi chính quyền.
  • Bảo hành toàn bộ ca làm nếu ca làm bị đánh giá 1-2*.
  • Giám sát kiểm tra định kỳ 1 lần/quý với những hợp đồng định kỳ từ 4 tháng trở lên.

[/col]

[/row]

[/section]
[section bg_color=”rgb(246, 246, 246)”]

[row]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

II. ỔN ĐỊNH NHÂN VIÊN GIÚP VIỆC

  • Giữ Nhân viên giúp việc cố định làm tại nhà Quý khách, chỉ thay đổi khi Nhân viên nghỉ do ốm, do lý do cá nhân, chuyển đổi vị trí công việc.
  • Để đảm bảo việc này, Quý khách vui lòng xác nhận và thanh toán hợp đồng gia hạn trước 15 ngày so với thời điểm hợp đồng hiện tại kết thúc, tránh trường hợp Khách hàng khác chọn mất nhân viên giúp việc.
  • ảm bảo có nhân viên giúp việc thay thế: Luôn có nhân viên thay thế khi nhân viên hiện tại nghỉ việc. Thời gian chờ tối đa: 7 ngày.
  • Số lần đổi nhân viên giúp việc mới trong suốt thời gian hợp đồng: 2 lần (với hợp đồng 6 tháng) và 3 lần (với hợp đồng 12 tháng).

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”371″ image_size=”original” height=”78%”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section]

[row]

[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”481″ image_size=”original”]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″]

III.  BẢO HIỂM VÀ ĐỀN BÙ TÀI SẢN

  • Bảo hiểm hỏng và đổ vỡ: Theo Quy tắc Bảo hiểm của Bảo Việt trong trường hợp nhân viên giúp việc làm hư hỏng, vỡ đồ của Khách hàng. Chi tiết tại: http://bit.ly/2oQolOx.
  • Đền bù tài sản mất cắp: Trong trường hợp có xác nhận bằng văn bản của cơ quan chức năng về việc nhân viên giúp việc lấy trộm đồ của Khách hàng. Moitruongsach.vn sẽ có đền bù tối đa 2 triệu (với hợp đồng 6 tháng) và tối đa 3 triệu đồng (với hợp đồng 12 tháng).

[/col]

[/row]

[/section]